Os gandeiros de Larsa consolidaron unha revalorización anual no prezo do leite por encima de catro céntimos no mes de novembro

A compañía revisará á alza o prezo base dos seus contratos en 2022 para seguir cumprindo coa Lei da cadea alimentaria.


A marca LARSA  consolidou unha revalorización de 4 céntimos o litro do prezo do leite este mes de novembro con respecto ao mesmo mes do ano anterior.

Esta subida e o prezo pago ao gandeiro están por encima dos prezos medios de Galicia segundo os datos publicados polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (INFORME DE DECLARACIÓNS OBRIGATORIAS VACÚN DE LEITE).

Ademais, a marca Larsa continúa apoiando e promovendo a gandería de pastoreo sostible, e por iso os contratos que ten asinados cos seus gandeiros incorporan un compoñente variable que permite subir o prezo que paga ao gandeiro ao longo de todo o ano, e así compartir o valor xerado con eles sen esperar á revisión do prezo na data acordada de renovación de contratos.

A compañía REVISARÁ Á alza O PREZO BASE dos seus contratos en 2022 para seguir cumprimento á Lei da cadea alimentaria, ademais de seguir compartindo valor cos seus gandeiros a través dos seus contratos no seu compromiso cunha cadea de valor sostible en todos os elos, desde a gandería ata a mesa.