Os gandeiros de Larsa consolidaron unha revalorización anual no prezo do leite por encima de catro céntimos no mes de novembro

Os gandeiros de Larsa consolidaron unha revalorización anual no prezo do leite por encima de catro céntimos no mes de novembro

A compañía revisará á alza o prezo base dos seus contratos en 2022 para seguir cumprindo coa Lei da cadea alimentaria.


A marca LARSA  consolidou unha revalorización de 4 céntimos o litro do prezo do leite este mes de novembro con respecto ao mesmo mes do ano anterior.

Esta subida e o prezo pago ao gandeiro están por encima dos prezos medios de Galicia segundo os datos publicados polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (INFORME DE DECLARACIÓNS OBRIGATORIAS VACÚN DE LEITE).

Ademais, a marca Larsa continúa apoiando e promovendo a gandería de pastoreo sostible, e por iso os contratos que ten asinados cos seus gandeiros incorporan un compoñente variable que permite subir o prezo que paga ao gandeiro ao longo de todo o ano, e así compartir o valor xerado con eles sen esperar á revisión do prezo na data acordada de renovación de contratos.

A compañía REVISARÁ Á alza O PREZO BASE dos seus contratos en 2022 para seguir cumprimento á Lei da cadea alimentaria, ademais de seguir compartindo valor cos seus gandeiros a través dos seus contratos no seu compromiso cunha cadea de valor sostible en todos os elos, desde a gandería ata a mesa.