Beneficios de consumir leite de Pastoreo

Leite Larsa é a primeira marca de Leite de Pastoreo certificada de Galicia. Cando se fala da nosa marca, deseguida relaciónana co Pastoreo, pero… sabes realmente que é o Leite de Pastoreo? En poucas palabras: liberdade, alimentación de calidade, contorna rural e sen estrés.

Que é o Leite de Pastoreo?

O Leite de Pastoreo procede de explotacións gandeiras en réxime de Pastoreo: todas as vacas pastan ao aire libre (un mínimo de horas ao día) en prados con herba suficiente e nunha contorna natural na que poden desenvolver os seus hábitos naturais.

Esta forma de alimentación natural fai que o leite teña un aspecto distinto a primeira ollada, con corpo máis consistente e unha textura máis cremosa.

Beneficios de consumir Leite de Pastoreo

Coidado e felicidade animal

O Pastoreo é máis respectuoso co benestar animal que o sistema intensivo de produción coas vacas estabuladas. Estes son algúns dos motivos:

  • Lonxevidade. As vacas que pastan e aliméntanse fundamentalmente de herba fresca gozan dunha alimentación máis nutritiva e equilibrada. Teñen unha boa saúde e, por iso, son máis lonxevas.
  • Adeus ao estrés: As vacas que saen a pastar a diario están máis relaxadas e sofren menos estrés, e iso aumenta a súa calidade de vida. Ás vacas gústalles estar en compañía doutras vacas, e teñen preferencias á hora de relacionarse, son máis “amigas” dunhas que doutras.
  • Un paseo para refrescarse. Saír aos pastos é a mellor forma de que se refresquen e, para que unha granxa sexa certificada como Pastoreo, debe garantir que nos pastos as vacas dispoñen de auga en abundancia e procedente de fontes naturais e lugares de sombra nos que gorecerse.

O Leite de Pastoreo procede de vacas que pastan en liberdade, a súa alimentación é fundamentalmente de pasto, ao seu ritmo, con comida e auga suficiente. As vacas desenvólvense así de forma natural, ao aire libre sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. E por iso son máis felices e o seu leite ten unha calidade superior.

Beneficios para a saúde

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), dependente da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), constatou que o Pastoreo é respectuoso cos animais e iso repercute directamente na nosa saúde: o leite producido en granxas que realizan pastoreo presenta maior concentración de ácidos graxos poliinsaturados e antioxidantes liposolubles bioactivos, beneficiosos para a saúde humana.

Facendo fincapé, ademais, en que o Leite de Pastoreo ten de media un 68% máis de omega-3 e un perfil de omega-3: 6 máis saudable. Tamén contén máis vitamina E e  betacaroteno que o leite convencional.

Desde a Escola Politécnica da Universidade de Santiago de Compostela en colaboración co Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal) conclúen que o Pastoreo contribúe a mellorar a composición do leite de vacún e incrementa os beneficios para a saúde dos seus consumidores.

Sustentabilidade

A estes beneficios para as vacas e para os consumidores dos produtos de Leite Larsa, únense as vantaxes que o Pastoreo ten para o medio ambiente e para a sustentabilidade das ganderías.

O Pastoreo é unha barreira natural fronte aos incendios. Un dos principais riscos ou focos de incendios nos montes débese á acumulación de combustible vexetal polo abandono e a falta de coidado periódico, por iso considérase que o Pastoreo extensivo é un sistema que equilibra a presenza do home e o respecto ao ecosistema.

O Pastoreo é respectuoso cos animais, aos que permite pastar de maneira libre nos prados; respectuoso co gandeiro, ao que facilita manter explotacións máis sostibles; e co medio ambiente, mantendo a biodiversidade e afastando o risco de ameazas ao noso ecosistema.

Calidade certificada

Se de algo presumimos en Larsa é das nosas vacas, da calidade dos nosos produtos e da nosa gandería de Pastoreo certificada. O noso leite está avalado polo selo de Sociedade de Supervisión Xeral (SGS), unha entidade suíza líder na inspección e certificación do cumprimento normativo e de calidade. Procede de explotacións que están inscritas no “Rexistro de Explotacións de Calidade Diferenciada” (RECALDI), para o que teñen que cumprir uns estándares de calidade superiores, é 100% Galego.

Pero esta certificación cara ao noso Pastoreo non é só palabrería, os nosos gandeiros teñen unha gran responsabilidade: require formación en manexo de pastos, ademais de, por suposto, ter unha carta de cualificación sanitaria e un rexistro escrupuloso coas necesidades sanitarias de cada vaca: o Caderno de Pastoreo.

Culto e respecto á tradición galega

O Pastoreo é un modelo natural asentado na tradición de Galicia, que consiste en alimentar ás vacas como se fixo sempre, ao aire libre, nos pastos. O modelo actual foi mellorado grazas á profesionalización dos gandeiros na xestión dos pastos e das explotacións gandeiras.

Hoxe en día, o Pastoreo non é só sacar as vacas ao prado, é unha forma de producir. Unha forma de vida que implica un exhaustivo coidado dos pastos, da saúde das vacas, da calidade do leite e que supón levar un rexistro de actividade diario que reflicta ese coidado.

E esa é a esencia de Leite Larsa: Pastoreo, tradición, calidade e sabor.

1382